Wil je lid worden?
Geef je dan hier op

Sponsors

Club van 45


Draagt u/jij ook korfbalvereniging KIOS’45 een warm hart toe?  Word dan lid van de club van 45! Een aantal betrokkenen bij KIOS’45 heeft het initiatief genomen om – net als bij veel andere verenigingen - een “club van” op te richten. In verband met het oprichtingsjaar is gekozen voor 45, dus:  DE CLUB VAN 45.

Wat is de club van 45? De club van 45 zoekt deelnemers die ieder jaarlijks € 45 beschikbaar willen stellen. De bedoeling is dat het ledenaantal groeit naar (minimaal) 45 en dat er dan jaarlijks een bedrag van ruim € 2.000 beschikbaar is. Overigens is het ook mogelijk voor € 25 per jaar de club van 45 te ondersteunen.

De inleg wordt geheel afgeschermd van de gewone administratie van KIOS’45 en op een aparte bankrekening gestort, welke beheerd wordt door de penningmeester van KIOS’45. De penningmeester mag alleen na toestemming van het bestuur van de club van 45 bedragen afschrijven van deze rekening.

In het oprichtingsjaar (2012) werd een eenvoudig scorebord voor het jeugdveld aangeschaft en werd een bedrag beschikbaar gesteld voor "aankleding sporthal". In 2013, kreeg de A-en B jeugd gratis toegang tot het GIOS-feest, werd een bedrag gereserveerd voor een "chill-hoek" in de kantine ook met name voor de A en B-jeugd, konden de begeleiders gratis mee op jeugdkamp en werd -tenslotte- het restbedrag gereserveerd voor een elektronisch scorebord. In 2013, 2014 én 2015 werd het totale beschikbare bedrag opnieuw gereserveerd voor een elektronisch scorebord. Over de jaren 2016 en 2017 werden nieuwe ingangsborden bij de ingang naar de accommodatie van KIOS'45 aan de Gemeenteweg gefinancierd, een ruimhartig bedrag beschikbaar gesteld voor de verbetering van de douchevoorzieningen in het clubgebouw en het restbedrag gereserveerd voor een activiteit voor de jeugd van KIOS'45. In 2018 werd geld beschikbaar gesteld voor een grote parasol op het terrras bij de kantine, nog eens een bijdrage voor een elektronisch scorebord, een mooi (extra) bedrag voor jeugdactiviteiten en iets voor een namenbord van leden van de Club van 45 in de kantine.

Aanmelden voor De club van 45 kan door het aanmeldformulier in te vullen.