Wil je lid worden?
Geef je dan hier op

Sponsors

Historie


Korfbal is in 1903 naar Nederland gebracht door Nico Broekhuizen, een Amsterdamse onderwijzer. Korfbal heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwaardige sport, met ruim 100.000 leden. In de beginjaren stond de gemiddelde Nederlander nogal vijandig tegenover korfbal. Sport in clubverband ook voor vrouwen was eigenlijk een taboe! Korfbal is nu toch wel helemaal ingeburgerd, hoewel grote mensenmassa’s waarschijnlijk nooit de weg naar korfbalveld of sporthal zullen vinden. Met één uitzondering: de jaarlijkse zaalfinale (t/m 2015 in sportpaleis Ahoy in Rotterdam, ingaande 2016 in de Ziggo Dome in Amsterdam). Negenduizend korfballiefhebbers bevolken dan de tribunes.

Korfbal - met zijn ruim 90.000 leden, waarvan 1/650e deel (dus ongeveer 140) lid is van KIOS'45 in Sibculo - is een sport die bestaansrecht heeft verkregen en zal behouden. De erfenis van Nico Broekhuizen is niet alleen goed bewaard er is ook werk mee en voor verzet. En met succes!

In Overijssel werd in 1914 te Deventer de Overijsselse Korfbalbond opgericht. In 1989 vierde de bond haar 75-jarig bestaan en kort daarop volgde een fusie met de Gelderse bond tot de afdeling Oost. In 1999 is de afdeling Oost gefuseerd met (het grootste deel van) de afdeling Midden-Nederland tot het nieuwe district Oost.  

In de gemeente Hardenberg zijn op dit moment vijf verenigingen actief:
KIOS'45 uit Sibculo, Uni uit Kloosterhaar, Juventa uit Hardenberg, Centrum uit De Krim, en Avereest uit Dedemsvaart.

Voor de oorlog werd in Sibculo ook al gekorfbald. Men deed toen niet mee aan de reguliere competitie. De naam van deze club was VIODES (Voorwaarts Is Ons Doel En Streven).

Direct na de bevrijding werd op 15 augustus 1945 een nieuwe vereniging opgericht, met de naam KIOS (Korfbal Is Onze Sport). Van bondswege moest het jaartal (‘45) worden toegevoegd, omdat er meer verenigingen waren met die naam.

Pioniers van het eerste uur waren o.a. Jans ter Horst, Jan Hendrik Schippers, Berend Prins, Hendrik Prins, Geert de Lange en Jan Beuving. De eerste clubkleuren waren geel/blauw horizontaal gestreept. Er werd onder andere gespeeld waar nu het zandgat van Boers is, tussen de Sibculoseweg en de Jan Prengerweg, aan de Kloosterdijk en naast/achter sloperij Leemhuis.

Op 10 juni 1967 werd het nieuwe sportcomplex aan de Gemeenteweg geopend. De korfbalkleedkamers waren toen in het gebouw wat nu alleen door SVV'56 wordt gebruikt, het speelveld was op het huidige tweede speelveld van SVV'56. Dat was toen wat smaller.

In 1974 werd een nieuw clubgebouw (kleedkamers, berging en een keuken met een aantal zitplaatsen) en een nieuw wedstrijd- en trainingsveld in gebruik genomen. In 1982/83 werd een kantine gebouwd en op 2 april 1983 in gebruik genomen. In 1997 werd een eigen ingang aangelegd inclusief verlichting en in 1998/1999 werd samen met Plaatselijk Belang en SVV'56 de parkeergelegenheid aan de Gemeenteweg uitgebreid.

In samenwerking met Plaatselijk Belang werd in 1999 een terrein ten noorden van de spartelvijver ingericht als beachkorfbalstrand. Met het beachkorfbal had KIOS'45 een uitstekend promotiemiddel voor korfbal tot haar beschikking. De kosten/baten verhouding was echter zodanig dat deze activiteit inmiddels beëindigd is.

In 1999 werd het speel- en trainingsveld door de gemeente geheel gerenoveerd. In 2000 werd het clubgebouw uitgebreid met een vergaderkamer en een ruime materialenberging. In de oude materialenberging kwam een riante scheidsrechterskleedkamer tot stand. 

In 2006 werd door de gemeente Hardenberg de veldverlichting gewijzigd en uitgebreid, zodat het mogelijk werd avondwedstrijden te spelen.

In 2009 kwam de laatste uitbreiding gereed met twee extra kleedkamers, vergroting van de kantine en een grotere bergruimte voor de keuken. Tevens werd een invalidentoilet gerealiseerd, de bestaande toiletgroep uitgebreid en de kantine geheel gerenoveerd.

Financiële bijdragen van de gemeente, het VSB-fonds, de Rabobank West Twente én enorm veel inzet van een klein aantal mensen maakten deze uitbreiding mogelijk. Het gehele gebouw is nu ook eigendom van KIOS'45. Hiervoor is door de gemeente een afkoopsom voor toekomstig onderhoud betaald.

In 2010 stelde de gemeente Hardenberg stenen en een financiële bijdrage beschikbaar en zo kon het toegangspad (175 m1) over een breedte van ongeveer 3 m1 verhard worden.

In juni 2011 werd in opdracht van de gemeente Hardenberg door Oranjewoud BV gestart met de aanleg van kunstgrasvelden (een hoofdveld van 60x30 m2 en een bijveld van 40x20 m2). Deze werden in oktober van dat jaar in gebruik genomen. De officiële opening was op 14 april 2012. In 2017 werd door de gemeente Hardenberg budget beschikbaar gesteld en opdracht gegeven voor aanpassing van de belijning aan de (per 1 juli 2026 definitief verplichte) veldafmetingen. KIOS'45 beschikt nu over 2 wedstrijdvelden (waarvan 1 met dugouts) van 40x20 m2, beide voorzien van grondpotten én verlichting. De overdwars op het hoofdveld gesitueerde jeugdveldjes van 25x15 m2 zullen aangepast worden naar 24x12 m2 wanneer vervanging van de totale kunstgrasmat aan de orde is (waarschijnlijk omstreeks 2026).

Medio 2013 werden in het kader van het project "Korfbalimpuls noordoost Overijssel" twee jeu de boulesbanen aangelegd. Inmiddels zijn wekelijks op maandagmiddag 10-15 ouderen actief met de jeu de boulesballen. Dit project voorzag o.a. ook in de plaatsing van 70 stuks vandalismebestendige korfbalpalen en-manden bij 35 scholen en in 10 speelparkjes in de hele gemeente Hardenberg én het verzorgen van korfbalclinics tijdens gymlessen op 38 basisscholen, gevolgd door inlooptrainingen bij de 5 deelnemende verenigingen. Tevens werd een set KombiFitmateriaal beschikbaar gesteld uit het projectbudget (van totaal bijna € 150.000,--). Met behulp hiervan is in september 2014 bij KIOS'45 KombiFit opgestart met inmiddels zo'n 20 deelnemers.

Begin 2015 werd een overkapping van 8 x 4 m1 geplaatst tussen clubgebouw en jeu de boulesbanen. Een fraai onderkomen voor de jeu de boules spelers en voor spelers, ouders en supporters voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden. Tegelijkertijd werd het complete straatwerk rondom het clubgebouw opgewaardeerd en werden voorzieningen getroffen om het hemelwater af te kunnen voeren. Deze voorzieningen kwam tot stand door de inzet van vrijwilligers en werden financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Rabobank Noord en West Twente en een subsidie vanuit de regeling Maatschappelijke Initiatieven Overijssel 2014.

In voorjaar en zomer 2016 werden 20 zonnepanelen op het dak van het clubgebouw geplaatst. Tevens werd een zonneboiler geplaatst als "voorverwamer" van de aanwezige direct gestookte boiler. De kosten van energieverbruik zullen hierdoor aanzienlijk verminderen, ook doordat nog diverse kleinere maatregelen hiervoor zijn genomen. Door het Ministerie van Economische zaken werd hiervoor o.b.v. de Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties een flinke subsidie verleend. De insteek is dat de besparingen omstreeks 2025 zijn teruggevloeid in de onderhoudsvoorziening en daarna de exploitatie gunstig gaan beïnvloeden.

Gaandeweg bleek dat de douchevoorziening niet optimaal funktioneerde, tevens bleek de legionellabeheersing niet afdoende te zijn. Dit betekende dat er voor KIOS'45-begrippen een enorme investering gedaan moest worden. Door een succesvolle belactie voor deelname aan de Vriendenloterij werden de financiële touwtjes aan elkaar geknoopt. Dit was des te meer belangrijk aangezien bleek dat ook de boiler en de cv-ketel het loodje gelegd hadden, vervanging werd meegenomen in de werkzaamheden die qua installatiewerk eind maart gereed waren. Er kon weer goed en veilig van de douches gebruik gemaakt worden. In de twee oudste kleedkamers werd tegelijkertijd door inzet van vrijwilligers een nieuw verlaagd plafond aangebracht en de wandtegels vervangen. 

Op initiatief van KIOS'45 werd samen met voetbalvereniging SVV'56 en ondersteund door Plaatselijk Belang Sibculo een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Samen voor Elkaar regeling van de Provincie Overijssel. De aanvraag betrof de financiering van een veegmachine en werd goedgekeurd. Vanaf de zomer van 2018 is deze machine (zeker bij KIOS'45) flink in gebruik genomen.

KIOS'45 behaalde twee keer (1959 en 1977) het kampioenschap van de afdeling Overijssel en één keer (1992) van de afdeling Oost en was dus drie keer vertegenwoordigd op een Nederlands kampioenschap. KIOS'45 zal nooit een echt grote vereniging worden, gezien de beperkte achterban in het dorp van zo’n 1.400 inwoners, maar richt zich sinds het gereedkomen van sporthal Möllincksslag in 2003 ook op Bergentheim en wat minder actief op Mariënberg en Beerzerveld. De club levert een constant gevecht om het markt­aandeel te behouden en slaagt daar telkens weer in.

Met ingang van de zaalkorfbalcompetitie 2018-2019 is een samenwerking met Korfbalvereniging UNI uit Kloosterhaar opgestart voor wat betreft het jeugdkorfbal. Bijna alle jeugdteams spelen nu onder de naam KIOS'45/UNI. De samenwerking is en wordt voorgezet in het tweede deel van de veldkorfbalcompetitie 2018-2019 en het eerste deel van de veldkorfbalcompetitie 2019-2020. Periodiek vind een evaluatie plaats.

KIOS'45 heeft ongeveer 150 leden, waarvan ongeveer 40% jeugdlid is. Grootste probleem is om in elke categorie minstens één team in de competitie te brengen en de verhouding tussen het aantal jongens en meisjes in evenwicht te brengen en te houden.

De sfeer binnen de vereniging is prima. Toch is de verenigingscultuur niet zodanig dat men behoefte heeft aan een veelheid van activiteiten naast het korfballen. De algemene mening is dat men vanuit andere invalshoeken (werk, familie, kennissen) al zoveel verplichtingen heeft, dat men niet zit te wachten op een overmaat aan activiteiten vanwege de korfbalclub. 

KIOS ‘45 is een club van prestatie en gezelligheid, maar dan wel voornamelijk binnen en rond de wedstrijd- en trainingsactiviteiten.