Wil je lid worden?
Geef je dan hier op

Sponsors

Jeu de boules


De Jeu de boules-bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de huidige groep worden gehouden elke maandagmiddag vanaf 14.00 uur op de jeu de boulesbanen van KIOS’45 op sportpark “de Dubbeltreffer” aan de Gemeenteweg in Sibculo. De deelnemers besluiten in onderling overleg in welke weken de bijeenkomsten vervallen in verband met vakanties e.d.
De kantine van de vereniging is –zo mogelijk en in overleg- beschikbaar om met elkaar gezellig vóór, tijdens en na te praten. Koffie en thee is op weekdagen verkrijgbaar voor slechts 50 eurocent (prijspeil juni 2016). Overige consumpties tegen standaard kantineprijzen.
Buiten de maandagmiddagen zijn de banen -in overleg- ook beschikbaar.
In alle gevallen heeft de korfbalsport voorrang bij het gebruik van de KIOS’45 – accommodatie.

Onderhoud banen
De deelnemers houden de baan én één rij tegels rondom blad-en onkruidvrij en dienen de baan regelmatig aan te harken. Materialen hiervoor zijn aanwezig in het tuinhuisje.

Lidmaatschap
Aanmelding vindt plaats door het invullen én ondertekenen van een aanmeldingsformulier. De eerste maand is gratis. Na minimaal drie maanden betaald lidmaatschap is beëindiging mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand

Contributie en jaarlijkse bijdragen
De jeu de boules- contributie bedraagt 60 euro per jaar. De contributie wordt in maandelijkse termijnen van 5 euro geïncasseerd. Bij aanmelding als lid wordt op het aanmeldingsformulier een machtiging voor automatische incasso gevraagd voor zowel contributie als jaarlijkse bijdrage. Betaling op een andere manier is niet mogelijk.

Contactpersoon maandagmiddaggroep

Henk Bolks, telefoon 0523-242084, email: hbolks@hotmail.com is beschikbaar voor aanvullende informatie.

Nieuwe deelnemers

De maandagmiddaggroep is met gemiddeld 10 deelnemers "vol" (anders duurt het te lang voordat je weer aan de beurt bent). Maar er zijn nog genoeg dagdelen beschikbaar, ook 's avonds. Probeer daarom met anderen een nieuw groepje te vormen van 4-6 personen en bepaal in overleg met KIOS'45 een dagdeel om te spelen.

Aanmelden
Aanmeldformulier Jeu de boules