Wil je lid worden?
Geef je dan hier op

Sponsors

Brief bestuur over voortgang samenwerking e.d.

Op 14 mei is er door het bestuur per mail een brief verzonden aan leden en ouders over de voortgang van de samenwerking met UNI, mede in relatie tot het vrijwilligerswerk/beschikbare kader bij beide verenigingen.

Gevraagd is om reacties/opmerkingen uiterlijk vrijdag 24 mei a.s. in te dienen bij secretaris Geke Bakhuis en/of persoonlijk bij een bestuurslid. Die avond vergadert het bestuur namelijk weer en kunnen de reacties besproken worden.

<< Terug naar Home